Plasmopara viticola: plíseň révová (perenospora)Erysiphe necator: padlí révy (oidium)Botriotinia fuckeliana: plíseň šedá (botritis)Guignardia bidwellii: černá hniloba (Guignardia)Metasphaeria diplodiella - bílá hnilobaPoškození kroupamiSprcháníOstrohřbetka ovocnáČerná hniloba - Phomopsis viticola